Τριήμερο διεθνές συνέδριο για την ελληνική γλώσσα- Συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Macquarie από την Αυστραλία

Τριήμερο διεθνές συνέδριο για την ελληνική γλώσσα- Συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Macquarie από την Αυστραλία

Dr. Patricia Koromvokis interview to SBS Greek and to Themis Kallos on the 2nd online conference on “Modern practices in the teaching of Greek as a second or foreign language.” The conference will take place online on January 27 and 28, 2024, to coincide with the celebration of World Greek Language Day. It is under the auspices of the Greek Ministry of Education, Religious Affairs, and Sports, the General Secretariat for Greeks Abroad, and the Public Diplomacy of the Ministry of Foreign Affairs.

Διαδικτυακό Συνέδριο για τη γλώσσα μας θα πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και στην διοργάνωση υπάρχει συμμετοχή από την Αυστραλία. Το θέμα του τριήμερου συνεδρίου είναι: “Σύγχρονες πρακτικές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας”.

Read the article and listen to the interview on SBS here

International conference for the Greek language among the organisers is Macquarie University

Want to stay updated?

We never spam and your email is kept safe. You may unsubscribe at any time.

Subscription Form

Related News

patricia koromvokis macquariegreekstudiesfoundation

Οι σύγχρονες διαστάσεις της διαχρονικής διασπορικής ελληνομάθειας: διάδοση ή διάσωση της ελληνικής γλώσσας;

Η δύση του 2023 μας βρήκε αντιμέτωπους με μια πρόκληση. Η λέξη ‘πρόκληση’ σημαίνει κάθε τι που παρουσιάζει δυσκολίες, αλλά και ενδιαφέρον, και απαιτεί ικανότητες

Read More »